Робота Національний банк України

Останні вакансії в компанії Національний банк України у червні 2020

України та нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських фінансових установ...

Місцезнаходження: КиївДодано 18 квітня 2020 01:09:59

Функціональні завдання: організація та координація роботи команд за участю представників підрозділів щодо питань розробки та реалізації стратегії Національного банку; розроблення та вдосконалення методології стратегічного планування Нац...

Місцезнаходження: КиївДодано 7 травня 2020 01:43:44

Функціональні завдання: Узагальнення інформації, наданої підрозділами НБУ, щодо планування актуалізації НПА; Підготовка презентаційних матеріалів для розгляду на засіданні Комітету з управління змінами НБУ; Проведення експертизи проектів...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:48:12

Економіст Управління аналізу системних ризиків

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: Поєднання масиву даних, отриманих з різних джерел для ідентифікації ризиків фінансової системи; Написання аналітичних звітів; Проведення аналізу впливу макроекономічних, зокрема фіскальних, факторів на стійкість ф...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:24:03

Національнийбанк сьогодні - сучасна незалежна інституція, лідер реформ в державному управлінні. Усі ми, кожен на... України. Ми будуємо сучасний, відкритий і незалежний центробанк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської...

Місцезнаходження: КиївДодано 12 квітня 2020 01:07:45

Юрисконсульт з претензійно-позовної роботи

Компанія: Національний банк України

: Забезпечення юридичного захисту прав та інтересів Національного банку у судових органах та органах Міністерства юстиції України, у...

Місцезнаходження: КиївДодано 28 травня 2020 01:25:26

Охоронник

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: виконання заходів щодо забезпечення надійної охорони об'єкта Національного банку України...; якісне виконання охоронних функцій; підтримання на належному рівні встановленого на об'єкті Національного банку України...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:19:59

Спеціаліст по роботі з учасниками платіжного ринку

Компанія: Національний банк України

взаємодія з внутрішніми проектними командами Національного банку України щодо впровадження нових продуктів та сервісів системи...

Місцезнаходження: КиївДодано 25 квітня 2020 01:07:04

Функціональні завдання: організація та координація роботи команд за участю представників підрозділів щодо питань розробки та реалізації стратегії Національного банку; розроблення та вдосконалення методології стратегічного планування Націо...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:12:41

))Функціональні завдання: GAP-аналіз чинного законодавства України з питань захисту прав споживачів; опрацювання законодавства ЄС та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:05:05

Зовнішній аудитор небанківських фінансових установ

Компанія: Національний банк України

Законів України з питань регулювання діяльності фінансових установ. Наш кандидат має: Повну вищу фінансову освіту Досвід...

Місцезнаходження: КиївДодано 20 березня 2020 01:58:41

Фахівець з моніторингу пов’язаних з банками осіб

Компанія: Національний банк України

/аналітика; досвід візуалізації даних та їх презентації; знання МСФО, нормативів НБУ, законодавства України в банківській сфері...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:26:05

законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань пов'язаних з банком осіб шляхом організації... аудиторських перевірок банків. Знання Законів та нормативно-правової бази Національного банку України, що регулює нагляд за...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:47:43

законодавства України; розробка моделі та впровадження ризик-орієнтовного нагляду за небанківськими фінансовими установами з питань... законодавства України, законодавчих актів України з питань регулювання діяльності та нагляду за небанківськими фінансовими...

Місцезнаходження: КиївДодано 10 квітня 2020 01:42:33

))Функціональні завдання: GAP-аналіз чинного законодавства України з питань захисту прав споживачів; опрацювання законодавства ЄС та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:38:20

Функціональні завдання: Здійснення виїзних та безвиїзних заходів контролю з питань, що належать до компетенції підрозділу; Оформлення та документування результатів контролю з питань, що належать до компетенції підрозділу; Аналіз інформац...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:17:06

Експерт по ISO 20022

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: гармонізація стандарту ISO 20022 в платіжній інфраструктурі України; адаптація стандартів... специфікацій та інструкцій для банків, бізнес-інфраструктури України. Ми пропонуємо: ринковий рівень оплати праці; премії на...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:53:52

Спеціаліст з ліцензування

Компанія: Національний банк України

; розроблення та впровадження змін до профільних нормативно-правових актів Національного банку України; надання методологічної та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:37:56

Методолог (финансовый мониторинг)

Компанія: Національний банк України

України та нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських фінансових установ...

Місцезнаходження: КиївДодано 29 травня 2020 01:49:47

Помічник івент-менеджера

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: робота в системі внутрішнього документообігу; робота з бухгалтерськими документами (матеріальні звіти, рахунки, акти, накладні); організаційне супроводження роботи Музею грошей (складання графіку екскурсій, веденн...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:05:26

Функціональні завдання: підготовка проекту кошторису Департаменту, внесення пропозицій щодо його змін, звітування за виконання планових показників кошторису, розробка форматів розрахунків потреб та ресурсів; складання управлінської звітно...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:31:19

Фінансовий контролер

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: використовуючи міжнародну експертизу надання комплексної підтримки, супроводження реформ від аналізу проблеми і розробки ідеї та механізму її впровадження до моніторингу ефективності та комунікації змін аналіз світ...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:58:08

Ми пропонуємо: Ринковий рівень оплати праці; Регулярні премії на основі оцінювання результатів роботи; Можливості для розвитку, отримання нового, унікального, досвіду та знань; Недержавне корпоративне пенсійне забезпечення; Компенсац...

Місцезнаходження: КиївДодано 7 травня 2020 01:33:31

Юрисконсульт з претензійно-позовної роботи

Компанія: Національний банк України

органах Міністерства юстиції України, у тому числі Державній виконавчій служб; проведення претензійно-позовної роботи та...

Місцезнаходження: КиївДодано 18 квітня 2020 01:53:55

)).Функціональні завдання: GAP-аналіз чинного законодавства України з питань захисту прав споживачів; опрацювання законодавства ЄС та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:18:31

Спеціаліст по роботі з учасниками платіжного ринку

Компанія: Національний банк України

взаємодія з внутрішніми проектними командами Національного банку України щодо впровадження нових продуктів та сервісів системи...

Місцезнаходження: КиївДодано 18 квітня 2020 01:16:38

Спеціаліст з фінансового моніторингу

Компанія: Національний банк України

Національнийбанк сьогодні - сучасна незалежна інституція, лідер реформ в державному управлінні. Усі ми, кожен на... України. Ми будуємо сучасний, відкритий і незалежний центробанк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської...

Місцезнаходження: КиївДодано 20 березня 2020 01:30:09

законодавства України; розробка моделі та впровадження ризик-орієнтовного нагляду за небанківськими фінансовими установами з питань... законодавства України, законодавчих актів України з питань регулювання діяльності та нагляду за небанківськими фінансовими...

Місцезнаходження: КиївДодано 18 квітня 2020 01:47:49

виїзного нагляду та/або Законів України з питань регулювання діяльності фінансових установ. Ми пропонуємо: Ринковий рівень...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:26:04

безпеки; Знання Законів й інші нормативно-правових актів України, що регламентують охорону праці та пожежну безпеку, знання...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:21:36

Інженер з резервного копіювання даних

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: Налаштування, адміністрування і експлуатація ПЗ резервного копіювання; Створення та ведення технічної документації, складання схем (MS Visio); Оптимізація використання ресурсів системи резервного копіювання; Учас...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:59:32

Законів України з питань регулювання діяльності фінансових установ. Ми пропонуємо: Ринковий рівень оплати праці; Премії...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:27:37

Старший референт

Компанія: Національний банк України

комунікацій, як у межах Національного банку України, так і за його межами - з посадовими особами, банками України, органами...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:14:18

України та нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських фінансових установ...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:37:10

Головний експерт відділу методології

Компанія: Національний банк України

корпоративне пенсійне страхування. Обов'язки на посаді: GAP-аналіз чинного банківського законодавства України; здійснення... (спеціаліст, магістр) досвід роботи у банківському секторі України від 3-х років; практичний досвід розробки банківської...

Місцезнаходження: Головне, Волинська ОбластьДодано 20 лютого 2020 01:47:10

Функціональні завдання: організація та контроль процесів, пов'язаних з опрацюванням звернень фізичних з питань, що стосуються діяльності страхових компаній (життя/від нещасних випадків), запитів на отримання публічної інформації (спеціаліз...

Місцезнаходження: КиївДодано 23 травня 2020 01:13:04

Функціональні завдання: опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що стосуються діяльності небанківських фінансових компаній (мікро-кредитування), запитів на отримання публічної інформації (спеціалізація - мікро-кредити фіз...

Місцезнаходження: КиївДодано 23 травня 2020 01:59:13

Економіст

Компанія: Національний банк України

Національнийбанк сьогодні - сучасна незалежна інституція, лідер реформ в державному управлінні. Усі ми, кожен на... України. Ми будуємо сучасний, відкритий і незалежний центробанк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської...

Місцезнаходження: КиївДодано 25 квітня 2020 01:34:46

Бізнес-аналітик

Компанія: Національний банк України

процесів підрозділів пруденційного нагляду Національного банку України; вивчення та опис наявних бізнес-процесів, участь у...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:29:44

Головний економіст

Компанія: Національний банк України

; формування та технічне супроводження управлінської фінансової звітності Національного банку України; підготовка аналітичних...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:32:21

Менеджер операційних ризиків

Компанія: Національний банк України

та внутрішнього контролю; участь в проектах Національного банку України з метою виявлення та попередження операційних...

Місцезнаходження: КиївДодано 18 квітня 2020 01:20:59

Молодший аналітик

Компанія: Національний банк України

банківського нагляду (за дорученням). здійснення аналізу та підготовка висновків щодо діяльності банківської системи України...; проведення діагностики банків України та моделювання сценаріїв стрес-тестування банківського сектору; аналіз статистичної та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:42:46

Ми пропонуємо: ринковий рівень оплати праці; премії; можливості для розвитку, отримання нового унікального досвіду та знань; програми навчання (в т.ч. міжнародні); добровільне медичне страхування; недержавне корпоративне пенсійне стра...

Місцезнаходження: КиївДодано 20 травня 2020 01:14:32

Національнийбанк сьогодні - сучасна незалежна інституція, лідер реформ в державному управлінні. Усі ми, кожен на... України. Ми будуємо сучасний, відкритий і незалежний центробанк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської...

Місцезнаходження: КиївДодано 29 травня 2020 01:38:18

Начальник Управління нагляду за банками

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання:Організація, проведення та забезпечення наглядової діяльності за банківськими установами, а саме: комплексний аналіз фінансової діяльності банківських установ; вжиття заходів впливу відповідно до законодавства; ...

Місцезнаходження: КиївДодано 22 травня 2020 01:08:25

Спеціаліст call-centre

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що стосуються діяльності банків та небанківських фінансових компаній (мікро-кредитування); Ми пропонуємо: цікаві задачі та нові виклики; можливіс...

Місцезнаходження: КиївДодано 8 травня 2020 01:40:30

Oracle Database Administrator

Компанія: Національний банк України

об'єктів бази даних та забезпечити їх відповідність, включаючи стандарти Національного банку України. підготувати та...

Місцезнаходження: КиївДодано 17 квітня 2020 01:14:17

Middle Java Developer

Компанія: Національний банк України

Функціональні завдання: Проведення технічного аналізу і пропонування поліпшень; Розробка нових функцій і внесення змін в існуючий код; Активна участь в оцінці завдань. Ми пропонуємо: Ринковий рівень оплати праці; Премії; Можливості...

Місцезнаходження: КиївДодано 16 травня 2020 01:23:33

Chief economist

Компанія: Національний банк України

звітності Національного банку України; підготовка аналітичних матеріалів за результатами формування прогнозу та управлінської...

Місцезнаходження: КиївДодано 20 лютого 2020 01:08:23

Функціональні завдання: Участь у розробленні законодавчих актів України з питань регулювання діяльності небанківських...

Місцезнаходження: КиївДодано 29 травня 2020 01:34:22